BIM, GIS, Catastro, levatamentos, asistencia y apoio técnico en obras

Esforzámonos para coñecer as necesidades dos nosos clientes, isto permítenos adecuar a oferta as súas preferencias e expectativas. Estamos comprometidos co tempo de entrega, a calidade e a honestidade:

Levantamentos urbanos, rústicos e interiores

O levantamento topográfico é a primeira fase do estudo técnico e descritivo dun terreo. É a recompilación de datos para representar gráficamente o terreo, incluíndo as súas dimensións, elevacións, depresións e alteracións debidas á intervención do home.Permite coñece o estado actual de calquera lugar para posteriormente poder planear, desenvolver ou modificar calquera proxecto.Realizamos o levantamento aplicando métodos de topografía clásica e combinándoo con fotogrametría aérea con drons.

Servizos para edificación: xeotecnia + topografía + delineación

Desde a entrada en vigor da Lei de Ordenación de Edificación (LOE) e o Documento Básico de Seguridade Estrutural ( CTE), é necesario o Informe Geotécnico sempre que se realicen actuacións sobre o terreo. Esíxese tamén por parte do Concello un levantamento topográfico referenciado. Xestionamos servizos de geotecnia a través de empresas colaboradoras.

Catastro. Medicións de leiras

Porqué é necesario medir a leira? Para representala gráficamente nun plano e determinar con exactitude a súa localización, a súa forma, dimensións e superficie. Débese facer por diversos motivos: diferenzas gráficas co Catastro, axustar a súa superficie para o Rexistro da Propiedade, operacións de parcelación, concentración parcelaria, segregación, particións por motivos de herdanza, agrupación ou agregación, expropiación forzosa, para realizar unha operación de compra ou venda, edificabilidade, delimitación precisa das lindes por un conflito cos veciños…

Realizamos xestións ante catastro, Parcelarios, segregacións e agrupacións.

Catastro. Medicións de leiras

Porqué é necesario medir a leira? Para representala gráficamente nun plano e determinar con exactitude a súa localización, a súa forma, dimensións e superficie. Débese facer por diversos motivos: diferenzas gráficas co Catastro, axustar a súa superficie para o Rexistro da Propiedade, operacións de parcelación, concentración parcelaria, segregación, particións por motivos de herdanza, agrupación ou agregación, expropiación forzosa, para realizar unha operación de compra ou venda, edificabilidade, delimitación precisa das lindes por un conflito cos veciños…

Realizamos xestións#ante catastro, parcelarios, segregacións e agrupacións.

Asistencia técnica

Solicite orzamento sin compromiso en Galitop

Contacte con Galitop para obter información sobre a medición das súas leiras e parcelas.