METRA-galitop, solución para todas as operacións topográficas

En METRA-galitop esforzámonos por coñecer e atender de forma satisfactoria as necesidades dos nosos clientes. Esto permítenos adecuar a oferta ás súas preferencias e expectativas. Estamos comprometidos cos tempos de entrega, calidade e honestidade.

Levantamentos Urbanos, Rústicos e interiores

O levantamento topográfico é indispensable, permite coñecer o estado actual de calquera lugar para poder posteriormente planear, desenvolver ou modificar calquera proxecto. Realizamos o levantamento aplicando métodos de topografía clásica e combinándoo con drons.

Servizos para edificación: xeotecnia + topografía + delineación

Dende a entrada en vigor da Lei de Ordenación de Edificación (LOE) e o Documento Básico de Seguridade Estrutural ( CTE), é necesario o Informe Xeotécnico sempre que se realicen actuacións sobre o terreo. Esíxese tamén por parte do Concello un levantamento topográfico referenciado. Xestionamos servizos de xeotecnia a través de empresas colaboradoras.

Catastro. Medicións de leiras

Porqué é necesario medir a leira? Para representala gráficamente nun plano e determinar con exactitude a súa localización, a súa forma, dimensións e superficie. Débese facer por diversos motivos: diferenzas gráficas co Catastro, axustar a súa superficie para o Rexistro da Propiedade, operacións de parcelación, concentración parcelaria, segregación, particións por motivos de herdanza, agrupación ou agregación, expropiación forzosa, para realizar unha operación de compra ou venda, edificabilidade, delimitación precisa das lindes por un conflito cos veciños…

Realizamos xestións ante catastro, Parcelarios, segregacións e agrupacións.

Topografía de obras

Solicite presuposto sin compromiso en METRA-galitop

Contacte con METRA-galitop para obter información sobre a medición das súas leiras e parcelas.