Topografía y delineación en Pontevedra

Topografía e delineación en Pontevedra

BIM. GIS. Catastro. Levantamientos. Asistencia técnica en obras.

Esforzámonos para coñecer as necesidades dos nosos clientes, isto permítenos adecuar a oferta as súas preferencias e expectativas. Estamos comprometidos co tempo de entrega, a calidade e a honestidade:

Catastro, levantamientos, asistencia y apoyo técnico en obras, GIS

Dixitalización de planos

Pasamos planos en papel a arquivos xeorreferenciados en formato dxf/dwg.

Levantamentos urbanos, rústicos e interiores

O levantamento topográfico é a primeira fase do estudo técnico e descritivo dun terreo. É a recompilación de datos para representar gráficamente o terreo, incluíndo as súas dimensións, elevacións, depresións e alteracións debidas á intervención do home.

Permite coñecer o estado actual de calquera lugar para posteriormente poder planear, desenvolver ou modificar calquera proxecto.

Realizamos o levantamento aplicando métodos de topografía clásica e combinándoo con fotogrametría aérea con drons.

Servizos para edificación:
xeotecnia + topografía + delineación

Desde a entrada en vigor da Lei de Ordenación de Edificación (LOE) e o Documento Básico de Seguridade Estrutural ( CTE), é necesario o Informe Geotécnico sempre que se realicen actuacións sobre o terreo. Esíxese tamén por parte do Concello un levantamento topográfico referenciado. Xestionamos servizos de geotecnia a través de empresas colaboradoras.

Catastro. Medicións de leiras

Por que é necesario medir a leira? Para representala gráficamente nun plano e determinar con exactitude a súa localización, a súa forma, dimensións e superficie. Débese facer por diversos motivos: diferenzas gráficas co Catastro, Rexistro da Propiedade, edificabilidade, operacións inmobiliarias, parcelación, concentración parcelaria, segregación, particións, agrupacións ou agregacións, expropiación forzosa...

Informe de Validación Gráfica Alternativa.

Asistencia técnica

  • Asistencia, control xeométrico e seguimento de obra.
  • Reformulo e nivelación
  • Medicións e cubicaciones.
  • Control xeométrico e deformacións.
  • Mecanizado dixital de obras lineais (planta, alzado, seccións..)
  • GIS (Sistemas de Información xeográfica)
  • Planos AS- BUILT
Catastro, levantamientos, asistencia y apoyo técnico en obras, GIS

Solicite presupuesto sin compromiso en Galitop

Contacte con Galitop para obtener información sobre la medición de sus fincas y parcelas.

Contactar