Metra-Galitopdelineación e topografía

Asistencia e apoio técnico en obras de construción en Pontevedra

Delineación e topografía en Pontevedra

Metra-Galitop é unha marca comercial creada no ano 2012 e situada na zona de Pontevedra, co obxectivo de ofrecer servizos de topografía e delineación a organismos, empresas, profesionais e particulares. Prestamos apoio técnico en medicións de lindes, control xeométrico... e colaboramos con arquitectos, enxeñeiros e avogados en proxectos urbanísticos e de infraestrutura viaria. Ademais, participamos e ofrecemos asistencia en obras de construción en todas as súas fases: proxecto, execución e estado final.

A experiencia adquirida ao longo de máis de 25 anos permítenos dar aos nosos clientes un bo servizo; colaboramos achegando todos os medios humanos e materiais durante a execución de calquera tipo de obra civil ou de edificación. Ademais, resolvemos os problemas de topografía que poidan xurdir na planificación e execución da obra.

Desde Metra-Galitop realizamos tamén levantamentos topográficos, medicións de leiras rústicas e urbanas. Levamos a cabo a edición de parcelas catastrais GML (Geographical Markup Language), xestións ante Catastro, recoñecementos de lindes, certificacións de superficies, consulta de a referencia catastral...

Técnicos profesionais no noso sector

Grazas á ampla experiencia e o renome adquirido como marca e empresa comercial, en Metra- Galitop ofrecemos asistencia técnica por medio dos nosos profesionais de alta cualificación. Trasladamos a nosa oficina á obra para unha mellor supervisión e desenvolvemento da mesma; este servizo desenvolve os labores tanto de execución, como de seguimento e control xeométrico. A actividade desempeñada está sempre coordinada coa oficina técnica correspondente:

  • Informatización de obras lineais (planta, alzado, seccións), modificacións de trazado
  • Cubicacións
  • Comprobación de medicións
  • Reformulación e Control xeométrico
  • Modificacións de proxecto
  • Estudos de proxectos de obra e urbanización
  • Elaboración de planos e cartografías
  • Planos as-built

Ante calquera necesidade neste tipo de actividade, non dubide en poñerse en contacto con Metra- Galitop. Desde a nosa empresa achegaremos solución e uns traballos profesionais de alta calidade.

Unha gran carteira de clientes satisfeitos

Ao longo da nosa traxectoria profesional, en Metra-Galitop traballamos para empresas e entidades como:

Autoridade Portuaria de Marín Autoestradas de Galicia Audasa Ineco Intecsa - Inarsa Acualia Sidmar Concello de Bueu Estudo de enxeñería Esinpro LESERING. Lerez de Servicio de Patrimonio e Ingeniería Ogmios, S.L. AFC Construcións e Servizos Codisoil - Marpol UTE Ferrería Agromedida Escavacións AVE Arquitectos y aparelladores Inmobiliarias

Colaboración con:

Solicite presuposto sen compromiso en Metra-Galitop

Poñerse en contacto