Catastro, levantamentos, asistencia e apoio técnico en obras, GIS

Galitop é unha marca comercial creada no ano 2012 en co obxectivo de ofrecer servizos de topografía e delineación a organismos, empresas, profesionais e particulares.

Colaboramos e prestamos apoio técnico a arquitectos, enxeñeiros, e avogados en proxectos urbanísticos e de infraestrutura viaria. Ademáis, participamos e ofrecemos asistencia en obras de construcción en todas as súas fases: proxecto, execución e estado final. Trasladamos a nosa oficina á obra. Este servizo desenvolve os labores, tanto na execución, como no seguimento e control xeométrico. A nosa actividade está sempre coordinada e baixo a dirección da oficina técnica correspondente.

A experiencia adquirida ao longo de máis de 30 anos permítenos dar aos nosos clientes un bo servizo; colaboramos achegando todos os medios humanos e materiais durante a execución de calquera tipo de obra civil ou de edificación. Ademáis, resolvemos os problemas de topografía que poidan xurdir na planificación e execución da obra.

Traballamos para:

Ao longo da nosa traxectoria profesional, en Galitop traballamos para empresas e entidades como:

Colaboramos con:

Co obxectivo de dar mellor servizo colaboramos con empresas externas como:

Solicite orzamento sen compromiso en Galitop